Welkom


Zaterdag 24 september 2022 was de dag! Op de Weide Wellen van 13.00 tot 22.00 uur.

Wat is de lichtjesloop?

Geïnspireerd op KWF Samenloop (vooral bekend onder de naam ‘SamenLoop voor Hoop’) is het idee voor De Lichtjesloop ontstaan. KWF Samenloop was een 24-uurs wandelevenement voor KWF dat werd gehouden tussen 2006 en 2019. In 2021 werd, als gevolg van de coronacrisis, besloten om definitief te stoppen met de evenementen.

Maar het wandelen, de kaarsenceremonie, de saamhorigheid… deze ervaringen hebben zoveel indruk achter gelaten bij veel mensen, dat het idee is ontstaan om toch weer iets te gaan organiseren. Het is natuurlijk in aangepaste vorm geworden, kleinschaliger, maar we hebben weer gelopen! Een team van vrijwilligers heeft dit opgepakt en vormgegeven, zodat dit evenement doorgang kon vinden. En de eerste Lichtjesloop 2022 in Harderwijk was een feit en is een prachtig evenement geworden, dat zeker later opnieuw zal worden opgetuigd, daar is iedereen het wel over eens.

De dag bestond uit het lopen van de loopteams, het verkopen van tal van producten door de loopteams zelf vanaf hun marktkraampjes, op het podium hebben diverse koren de dag muzikaal omlijst en er gebeurde nog veel meer.

Tijdens De Lichtjesloop hebben we het leven met onze eregasten gevierd. De 16 loopteams die zich hadden aangemeld, zamelden geld in voor Stichting De Maretak Veluwe. En wat een prachtig eindresultaat hebben deze teams met elkaar bijeengebracht. Daar zijn we ENORM TROTS op. Nogmaals DANK voor jullie inzet!

De doelstelling van De Maretak is:
het aanbieden van een steunpunt voor mensen met kanker en hun naasten.

De Maretak reikt mogelijkheden aan om een weg te vinden in het verwerkingsproces. Dat doen we bijvoorbeeld via: het geven van voorlichting, het leggen van onderlinge contacten en het aanbieden van activiteiten. En dit doen we voor iedereen in en om Harderwijk die kanker heeft of heeft gehad en hun naasten.

Foto: Elske Hazenberg

Hou deze website en onze facebookpagina in de gaten voor meer informatie over de plannen voor de toekomst!

https://www.facebook.com/De-Lichtjesloop-Harderwijk-114848571112973